Stichting Jansen Lorem ipsum dolor sit amet

Ut a nunc ornare velit ornare ullamcorper sed eu magna.

Beleidsplan

BELEIDSPLAN STICHTING EVERHARDUS ANTONIUS JANSEN

PERIODE 2011 – 2016

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt de Stichting Everhardus Antonius Jansen (“de stichting”) haar beleidsvoornemens voor de periode 2011 – 2016 neer. Het door de stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale regelgeving en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Achtergrond & Visie

Achtergrond
De heer Jansen was tot zijn overlijden op 23 februari 2011 woonachtig aan de Broekstraat 17 te Klarenbeek. Testamentair heeft hij destijds bepaald dat een stichting in het leven zal worden geroepen met als doel de ondersteuning op landelijk niveau en buiten Nederland van activiteiten op het terrein van de armoedebestrijding en de mensenrechten en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk zal zijn in de ruimste zin van het woord. Zijn vermogen heeft hij nagelaten aan de stichting.

Visie
In de strijd tegen armoede en de eerbiediging heeft de stichting als visie de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Gegevens

Naam
Stichting Everhardus Antonius Jansen

Fiscaal nummer
8506.82.253

Contactgegevens
J.M.L. Plante, Kervelstraat 24, 7383 XP Voorst

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: J.M.L. Plante
Secretaris: K. Schoemaker
Penningmeester: E.A.C. Wesselink

Het beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan…

Het beloningsbeleid
Geen. Er worden voor de uitgevoerde activiteiten door de stichting geen vergoedingen verstrekt.

Lorem ipsum Stichting Jansen dolor sit amet Learn More